WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

GRUPY I  MALI ARTYŚCI

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

smiley

WYCHOWAWCA: KATARZYNA SOBIERAJ

NAUCZYCIEL: KATARZYNA WOJTALA

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA:  IWONA KOZICKA

 

J. Angielski

Wtorek 9.30 - 10.00 

Czwartek 9.30 - 10.00 

Religia

Wtorek 8.00 - 8.30

  Piątek 08.30 - 09.00 

 

E - mail grupowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

INFORMACJA

 

od 24.02.2021r. do dnia 03.03.2021r.

Rodzice dzieci chodzących do przedszkola, składają deklarację

o kontynuacji wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2021/2022

 

24.02.2021r. dzieci przy wyjściu z przedszkola

otrzymają druk deklaracji, który należy zwrócić do 03.03.2021r.

24.02.2021r. zostanie zamieszczony druk na stronce przedszkola:

www.przedszkolelazy.pl – zakładka wiadomości

 

Prosimy o informację w przypadku

rezygnacji ze złożenia deklaracji

pod nr 51752002 lub 326729459

(sekretariat przedszkola)

 
 
 
Uwaga!
Rodzice dzieci 6-letnich w związku z wejściem w życie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych
druków Zgodnie z § 3 pkt. 6
„Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego wydaje się na wniosek rodziców dziecka
spełniającego obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego”.
 
Wniosek do pobrania:
 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

w Łazach ogłasza, nabór dzieci

do klasy pierwszej

Zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie  szkoły przyjmowane są od 24.02.2021 r. do 3.03.2021 r.

Wnioski do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane są od 4.03.2021 r. godz. 8.00 do 19.03.2021 r. godz. 15.00

 
 
 

Akcja informacyjna pod patronatem Państwowego Inspektoratu Sanitarnego

„Koronawirus.

Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”

 
 
 
 
 
 
Drodzy Rodzice
 
Wyniki ze wstępnej diagnozy (dzieci 6-letnie) zostaną Państwu przekazane droga mailową. W przypadku pytań bardzo proszę o informacje na adres e-mail, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Informujemy!!!
 
Rodzice, którzy odbierają dzieci z przedszkola
(ul. Topolowa 9), podchodzą do drzwi przedszkolnych 
i pomagają zejśćdziecku ze schodów, panie woźne nie sprowadzają dzieci.
 
 
Kompetencje cyfrowe to umiejętności niezbędne we współczesnym świecie. Dlatego powinniśmy uczyć dzieci, jak w sposób mądry i bezpieczny korzystać z nowych technologii, czyniąc z nich użytkowników świadomych szans, możliwości ale też zagrożeń, jakie niesie wirtualna rzeczywistość i nowoczesne narzędzia. Kompetencje cyfrowe należą do umiejętności przekrojowych, czyli występują i są wręcz niezbędne w nabywaniu kompetencji w pozostałych obszarach (np. umiejętnościach nauki języków, umiejętności uczenia się czy świadomości). Dziecko w wieku przedszkolnym stopniowo i pod kontrolą wprowadzane jest w przestrzeń wirtualną, przez co zyskuje możliwość rozwijania wszystkich pozostałych kompetencji kluczowych.Wczesne przygotowywanie dzieci do świadomego, refleksyjnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii wspiera rozwój, pomaga zaznajamiać się z otaczającą rzeczywistością i wspierać umiejętność dochodzenia do wiedzy, zdobywania jej w sposób zamierzony i celowy. Dzieci uczą się świata poprzez zmysły samodzielnej aktywności poznawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

 

Zachęcam do lektury " Bezpieczeństwo dzieci online", znajduje sie w ponizyszm linku :) 

file:///C:/Users/Sensum/Downloads/Kompendium-V2.pdf

 

 

Paczki mikołjkowe organizuje Rada Rodziców. Koszt paczki 50 zł, kto z Państwa zapłacił pierwszą ratę na Radę Rodziców - ma już koszt paczki pokryty z tej kwoty, kto jeszcze nie to proszony jest o dokonanie wpłaty na konto Rady Rodziców do 10 listopada.

 

 

INFORMACJA

 
 
Informujemy, że do dnia 25.10.20r. można dokonywać wpłat na

           ubezpieczenie dzieci wg zamieszczonego poniżej przelewu wpłaty:

 

files/Przedszkole_nr_1_wpata.pdf

 

RADA RODZICÓW ROK 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA - ALEKSANDRA JURKIEWICZ

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ - KINGA ROSIKOŃ

PROTOKOLANT - KAMILA GOCYLA

SKARBNIK - MAGDALENA TYMKÓW

Rada Rodziców ustaliła składkę roczną - 100 zł

Wpłaty można dokonywać w rozbiciu na dwie kwoty:

październik - 50 zł

styczeń - 50 zł

 

UWAGA

na konto Rady Rodziców od 08.10.2020r.:

55 8450 0005 0070 0700 2440 0005

 

 

Rada Rodziców przeznacza kwotę 400 zł dla każdej z grup 

na zakup najpotrzebniejszych artykułów.

 

Zebranie Rady Rodziców

Ze względu na obecne warunki do udziału

w spotkaniu zapraszamy 

przewodniczących rad oddziałowych,

którzy reprezentują rodziców

z poszczególnych oddziałów.

Zebranie odbędzie sie 22 września 2020r.,

ul. Topolowa 9, o godz. 17.00.

 

SANEPID ZAWIERCIE - KONSULTANT DO SPRAW COVID

PANI MAŁGORZATA SUPERSON

TEL. 574-227-626

 

PŁATNOŚĆ  ZA PRZEDSZKOLE

Prosimy o dokonywanie wpłat za przedszkole przelewem na poniższe

konta bankowe zgodnie z kwotami przekazanymi dzieciom na karteczkach w terminie do 18.09.2020r.

Jeśli dziecko nie otrzymało karteczki z informacją o płatnościach prosimy o kontakt 

z Panią Intendent nr tel. (32) 67-29-459 wew 24

  KONTA BANKOWE DO WPŁAT- Bank Spółdzielczy Wolbrom Oddział w Łazach

Konto do wpłat za wyżywienie

32-8450- 0005 -0070 -0700- 0143 -0140

Konto do wpłat za godziny ponad podstawę programową

 

16-8450- 0005- 0070 -0700- 0143- 0137

Konto Rady Rodziców

12- 8450- 0005- 0070 -0700 -2440 -0003

Dokonując wpłat bardzo prosimy o podawanie w tytule wpłaty :

-imię  i nazwisko dziecka, nazwy grupy oraz miesiąc, za który jest płatność,

np. "Lena Kowalska, grupa Biedroneczki, miesiąc IX"

 

 

 

 

 

W ZAKŁADCE "WIADOMOŚCI" ZNAJDUJĄ SIĘ DO POBRANIA

DRUKI ZGODY NA POMIAR TEMPERATURY ORAZ

 

UPOWAŻNIENIA 

DO ODBIORU, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA 

1 WRZEŚNIA, BĄDŹ W PIERWSZY DZIEŃ POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU.

 

W CELU UNIKNIĘCIA KUMULACJI SUGEROWANA GODZINA

PRZYPROWADZANIA DZIECI W NASZEJ GRUPIE TO 08.40.

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM MONITOROWANIA OBECNOŚCI DZIECI

W PRZEDSZKOLU ZOSTAJE WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA.

 

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE ODBĘDZIE SIĘ NA PRZEDSZKOLNYM

PLACU ZABAW W ŚRODĘ, 2 WRZEŚNIA O GODZINIE 17.30.