REKRUTACJA WAKACJE

OD DNIA 03.06.2019r. ROZPOCZYNA SIĘ

REKRUTACJA NA DYŻUR WAKACYJNY 

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ MIESIĄCU LIPCU 2019r.

KARTY NA DYŻUR SKŁADAMY

OD 03.06.2019r. do 14.06.2019r.

W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA

W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

WNIOSEK DO POBRANIA W SEKRETARIACIE

I W PODANYM LINKU:

files/wniosek_wakacje.pdf

 

 

REGULAMIN:

files/regulamin_wakacje_2019.pdf

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od dnia 20.05.2019r. do 31.05.2019r.

rozpoczełą się rekrutacja uzupełniająca

do przedszkola.

Wnioski można składać w skretariacie przedszkola

od poniedziałku do piątku (godzina 8.00-15.00)

 

 

 

 

INFORMACJA

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach

zaprasza rodziców na DZIEŃ OTWARTY  w  przedszkolu,

który odbędzie się 20.03.2019r.

o godzinie 10.00  na ul.Topolowej 9

 i  21.03.2019r. o godzinie 10.00 na ul.Kolejowej 8.  

 

 

REKRUTACJA  2019/2020

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE REKRUTACJI

files/Informacja_o_zasadach_rekrutacji_na_rok_szkolny_2019-2020.pdf

files/Harmonogram_1.pdf

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE

PRZEDSZKOLA NA UL. TOPOLOWEJ 9

w godz. od 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku)

telefon kontaktowy kom. 517-752-002

lub 32 67-29-459

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łaz

rozpoczyna się od  5.03.2019r. i trwa do 20.03.2019r.

 

Dokumenty do rekrutacji :

(dokument dostarczamy do sekretariatu przedszkola 

od dnia 5.03.2019r. do 20.03.2019r.

od godziny 8.00 do godziny 15.00)

 

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY

2019/2020

files/wniosek_2019_2020(1).pdf

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

DO REKRUTACJI:

 

files/wielodzietno_oswiadczenie_2019.pdf

 

files/owiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_2019.pdf

 

files/owiadczenie_o_zatrudnieniu_2019.pdf

 

files/owiadczenie_krtyerium_dodatkowe_pkt_2_2019.pdf

 

files/owiadczenie_o_posiadaniu_rodzestawa_2019.pdf

 

files/oswiadczenie_pomoc_spoeczna_2019.pdf

 

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA 

NA UL.TOPLOWA 9

W DNIU 1.04.2019r

ZOSTAŁE WYWIESZONA LISTA

DZIECI ZAKFALIFIKOWANYCH

DO PUBLICZEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W ŁAZACH

OD 1.04.2019r. DO 12.04.2019r.

PTWIERDZAMY WOLĘ PRZYJĘCIA

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument są dostępne na stronie BIP Przedszkola