KONTAKT TELEFONICZNY DO PRZEDSZKOLA

sekretariat nr 517-752-002, (32) 67-29-459

Informacja:

Procedura ogólna

files/COVID_19_-_procedura_oglna.pdf

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zarządzenie Nr 17
Burmistrza Łaz

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 153 ust. 2 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Określić harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym. Harmonogram stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Łaz


Maciej Kaczyński

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Załącznik do Zarządzenia Nr 17
Burmistrza Łaz
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym lub złożenie zgłoszenia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego w obwodzie tej szkoły.

od 24.02.2021 r.
do 3.03.2021 r.

_

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4.03.2021 r.

godz. 8.00

 

do 19.03.2021 r.

godz. 15.00

od 18.05.2021 r.

godz. 8.00

 

do 31.05.2021 r.

godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

 

 

od 22.03.2021 r.

 

do 30.03.2021 r.

 

 

od 1.06.2021 r.

 

do 7.06.2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

31.03.2021 r.

godz. 10.00

8.06.2021 r.

godz. 10.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 15.04.2021 r.

do 15.06.2021 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.04.2021 r.

godz. 10.00

17.06.2021 r.

godz. 10.00

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łaz

rozpoczyna się od 4.03.21r. i trwa do 19.03.21r.

 

 

WNIOSEK WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI

  SKŁADAMY

(dotyczy ul. Topolowej i ul. Kolejowej):

- do sekretariatu przedszkola ul. Topolowa 9 w godzinach od 8.00 do 15.00

(dzwonek przy drzwiach, wejście służbowe od strony windy) lub

wkładamy do koperty i wrzucamy do skrzynki pocztowej na bramie

przedszkola, ul. Topolowa 9 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Jest również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami skanujemy, zapisujemy skan  w formacie PDF i przesyłamy na maila przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WNIOSKI PRZESŁANE NA MAILA W FORMIE ZDJĘĆ

NIE BĘDĄ REJESTROWANE

Rodzice którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów

mogą pobrać druki w sekretariacie przedszkola - prosimy

o wcześniejszy  kontakt telefoniczny pod nr. 517 752 002

lub 32 67 29 459

w celu  przygotowania dokumentów.

 

 

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY

 

files/wniosek_2021_2022.pdf

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY

DO REKRUTACJI:

files/wielodzietno_oświadczenie_2021.pdf

files/oswiadczenie_o_samotmym_wychowywaniu_2021.pdf

 

files/oświadczenie_o_zatrudnieniu_2021.pdf

files/oświadczenie_krtyerium_dodatkowe_pkt_2_2021.pdf

files/owiadczenie_o_posiadaniu_rodzestwa_2021.pdf

files/oświadczenie_pomoc_spoeczna_2021.pdf

 

OGŁOSZENIE

W dniu 31.03.2021r. zostanie podana do publicznej wiadomości

lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach.

Od 31.03.2021r. do 15.04.2021r.,

rodzice dzieci zakwalifikowanych będą

potwierdzać wole przyjęcia

dziecka  do przedszkola.

Bardzo proszę  aby w obecnej sytuacji

epidemiologicznej,

kto ma możliwość przesyłać potwierdzenie 

woli przyjęcia dziecka do przedszkola na maila przedszkola

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

zeskanowane druki proszę przesyłać w pliku PDF,

(potwierdzenia woli w formie zdjęć nie będą przyjmowane), lub

wydrukowane i wypełnione dokumenty proszę włożyć do koperty

i wrzucić do skrzynki pocztowej  ul. Topolowa 9.

kontakt z sekretariatem przedszkola 517752002

 

 

 

Druk do pobrania :

files/potwierdzenie_woli.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument są dostępne na stronie BIP Przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN:

files/regulamin_wakacje_2019.pdf