.

 

INSOEKTOR  RODO

KATARZYNA HEROK

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN USŁUG

 

 

 

KLAUZULE RODO

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy,
 • 326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
 • dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji kandydata do przedszkola na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego oraz ważnego interesu publicznego proporcjonalnego do wyznaczonego celu (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 150 ustawy Prawo oświatowe;
 • w przypadku zakwalifikowania kandydata będziemy przetwarzać dane w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie ciążących na administratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, aktów wykonawczych i statutu placówki;
 • wskazane wyżej przepisy obligują Państwa do podania danych; w przypadku odmowy nie przyjmiemy wniosku, zaś konsekwencją nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez dziecko odpowiednich kryteriów będzie pominięcie tych kryteriów;
 • odbiorcami danych na poszczególnych etapach edukacji będą: minister właściwy ds. oświaty, gmina zamieszkania kandydata oraz podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • wniosek będziemy przechowywać do końca okresu, w którym kandydat korzysta z wychowania przedszkolnego, a w przypadku kandydata nieprzyjętego – wyłącznie przez okres roku od zakończenia rekrutacji; dane kandydata zakwalifikowanego zawarte w dokumentacji nauczania będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 50 lat w zależności od rodzaju dokumentacji;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Karta infromacyjna - przedszkole

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych po przyjęciu dziecka do placówki

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych jestPubliczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy,326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
 • dane przetwarzamy w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie ciążących na administratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, aktów wykonawczych i statutu placówki; w celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ważnego interesu publicznego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe;
 • wskazane przepisy obligują Państwa do podania danych w zakresie dot. prowadzenia dokumentacji nauczania i istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, żebyśmy zapewnili dziecku odpowiednią opiekę; z kolei deklaracje udziału w programach składają Państwo dobrowolnie, jeśli chcą z nich skorzystać;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • dane będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 50 lat w zależności od rodzaju dokumentacji;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Odbiór dzieci z przedszkola (klauzula dla osób upoważnionych do odbioru)

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

W związku z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy,326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;;
 • dane przetwarzamy w celu identyfikacji i umożliwienia Państwu odbioru dziecka zgodnie z życzeniem jego rodziców na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – w związku z art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe oraz art. 43 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • dane pozyskaliśmy od rodziców dziecka;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • dane będziemy przechowywać do zakończenia roku szkolnego;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Wniosek o organizację nauki religii i/lub etyki

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wnioskiem o organizację nauki religii i/lub etyki

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy,326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;;;
 • dane przetwarzamy w celu zorganizowania i prowadzenia nauki wskazanej wyżej religii i/lub etyki na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego i ważnego interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 12 ustawy o systemie oświaty;
 • wskazane wyżej przepisy obligują Państwa do podania danych, gdy życzą sobie Państwo organizacji ww. zajęć; jeśli nie uzupełnią Państwo wniosku, nie będziemy mogli zorganizować dla dziecka ww. zajęć;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • dane będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 50 lat w zależności od rodzaju dokumentacji;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy, 326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;;;
 • dane przetwarzamy w celu organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego i ważnego interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe;
 • korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne; jeśli jednak nie podadzą Państwo danych, nie będziemy mogli świadczyć dziecku właściwej pomocy;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • dane będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 10 lat w zależności od rodzaju dokumentacji;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 •  

 

 

Oświadczenie - udział dziecka w konkursie (uwaga, klauzula może się różnić w zależności od przyjętych rozwiązań w regulaminie konkursu)

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkursu [„Nazwa konkursu”]

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy,326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;;;
 • dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – w związku z art. 1 ustawy Prawo oświatowe; ponadto w celu promocji placówki, konkursu oraz osiągnięć uczestników przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • dane podają Państwo dobrowolnie, jednak w przypadku odmowy dziecko nie będzie mogło wziąć udziału w konkursie; zaś zgodę na publikację danych wyrażają Państwo dobrowolnie, a jej brak nie wywołuje żadnych konsekwencji;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej, a w szczególności podmioty udostępniające platformy, na których publikujemy dane; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • dane w dokumentacji konkursu będziemy przechowywać po jego zakończeniu maksymalnie przez 5 lat; z kolei dane opublikowane za Państwa zgodą będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Państwa zgody;
 • zgodę na publikację danych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt z administratorem;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Oświadczenie - udział dziecka w wycieczce krajowej

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach wycieczki krajowej

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 

 • administratorem danych jestPubliczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy,326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;; ;
 • dane przetwarzamy w celu organizacji krajoznawstwa i turystyki oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego i ważnego interesu publicznego (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 47 ust. 1 pkt 8 i art. 155 ustawy Prawo oświatowe;
 • wskazane przepisy obligują Państwa do podania danych w zakresie organizacji wycieczki i istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka i stosowanej diecie, żebyśmy zapewnili dziecku odpowiednią opiekę;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w organizacji wycieczki i w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • dane będziemy przechowywać po zakończeniu wycieczki maksymalnie przez 5 lat w zależności od rodzaju dokumentacji;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W tym rozdziale znajdą Państwo klauzule dot. zgody na publikację wizerunku/innych danych.

 

Zgoda na publikację wizerunku i innych danych (klauzula powinna być poprzedzona odpowiednią formułą zgody, w której będą wskazane kategorie publikowanych danych i miejsca publikacji)

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych publikowanych przez administratora

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 

 • administratorem danych jestPubliczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy,326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;; ;
 • dane przetwarzamy w celu promocji działań edukacyjnych i kulturalnych podejmowanych przez placówkę na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • zgodę na publikację danych wyrażają Państwo dobrowolnie, a jej brak nie wywołuje żadnych konsekwencji;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej, a w szczególności podmioty udostępniające platformy, na których publikujemy dane; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • dane opublikowane za Państwa zgodą będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Państwa zgody;
 • zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt z administratorem;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w rejestrze wejść do placówki

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informuję, że:

 

 • administratorem danych jestPubliczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy,326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;; ;
 • dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienie bezpieczeństwa w placówce na podstawie 1 pkt 14 ustawy Prawo oświatoweco jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją odmowy jest brak możliwości wejścia na teren placówki;
 • nie będziemy przekazywać danych żadnym odbiorcom w rozumieniu RODO, natomiast w przypadku postępowania prowadzonego przez organy publiczne, możemy udostępnić im dane z ewidencji;
 • dane będziemy przechowywać przez miesiąc od dnia wizyty w placówce;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, jeśli znajdują się Państwo w szczególnej sytuacji;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z kontynuacją wychowania przedszkolnego

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych jestPubliczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy ul. Topolowa 9 42-450 Łazy,326729459, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;; ;
 • dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia kontynuacji wychowania przedszkolnego na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w związku z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • wskazane wyżej przepisy obligują Państwa do podania danych; w przypadku odmowy dziecko nie będzie miało zapewnionego miejsca w placówce na przyszły rok szkolny
 • odbiorcami danych na poszczególnych etapach edukacji będą: minister właściwy ds. oświaty oraz podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • wniosek będziemy przechowywać do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

…………………………………………………..

Data, miejscowość

………………………………………………….

Pieczęć administratora

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

dla nauczyciela starającego się o awans zawodowy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:

 • administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest ……………............................................., tel. …………………., e-mail: ………...................,

 • dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

 • podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku o awans zawodowy,

 • celem przetwarzania danych jest nadanie stopnia awansu zawodowego,

 • odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.),

 • dane przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 • w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie,

 • przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO,

 • we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: ……………………………………………..

 

 

 

.......................................................

Nazwisko i imię oraz podpis wnioskującego