INFORMACJA

OD DNIA 19 KWIETNIA 2021r.

WRACAMY DO PRACY STACJONARNEJ

 

 

 OGŁOSZENIE

W dniu 31.03.2021r. zostanie podana do publicznej wiadomości

lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach.

Więcej informacji 

https://www.przedszkolelazy.pl/rekrutacja.html

 

 

  INFORMUJEMY

ZAJĘCIA ZDALNE DOSTĘPNE SĄ

W ZAKŁADKACH GRUP

PROSIMY O KORZYSTANIE Z PROPOZYCJI

ZAJĘĆ UMIESZCZANYCH

W GRUPACH RÓWIEŚNICZYCH

3,4-LATKI  - "MALI ODKRYWCY", "ZDOBYWCY",

"PODRÓŻNICY",

5,6-LATKI - "SPORTOWCY", "MALI ARTYŚCI",

"BYSTRZAKI", "TROPICIELE"

 

 

UWAGA !!!

OD DNIA 29 MARCA 2021r. DO DNIA 18 KWIETNIA 2021r. 

OGRANICZAMY FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA.

Z OPIEKI PRZEDSZKOLA, NA WNIOSEK RODZICÓW,

MOGĄ KORZYSTAĆ DZIECI RODZICÓW, KTÓRZY:

a) są zatrudnieni w podmiotach które wykonują działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19,

d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumienia art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach o których mowa w artykule 48a ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,  przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku o których mowa w art. 67 i 69  ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo - terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi do lat 13,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty o których  mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 frudnia 2016r. Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek;

 

 

 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 

RODZICE DZIECI Z ORZECZENIEM

KSZTAŁCENIU SPECJALNYM MOGĄ

ZŁOŻYĆ WNIOSEK

O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

W OKRESIE OD 29.03.21R. DO 18.04.2021R.

ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSIMY

O ZŁOŻENIE STOSOWNYCH WNIOSKÓW

(DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ)

 

 

 

REKRUTACJA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMINY

OD 04.03.2021r. DO DNIA 19.03.2021r. -

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

O PRZYJĘCIE

DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

ZAINTERESOWANYCH !!!

(WIĘCEJ INFORMACJI

W ZAKŁADCE REKRUTACJA)

 

 

 

 

INFORMACJA

 

od 24.02.2021r. do dnia 03.03.2021r.

Rodzice dzieci chodzących do przedszkola, składają deklarację

o kontynuacji wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2021/2022

 

24.02.2021r. dzieci przy wyjściu z przedszkola

otrzymają druk deklaracji, który należy zwrócić do 03.03.2021r.

 

24.02.2021r. zostanie zamieszczony druk na stronce przedszkola:

www.przedszkolelazy.pl – zakładka wiadomości

 

Prosimy o informację w przypadku

rezygnacji ze złożenia deklaracji

pod nr 51752002 lub 326729459

(sekretariat przedszkola)

 

druk do pobrania:

files/deklaracja_2012_2021.pdf

 

 

 

 

29 styczeń - BAL KARNAWAŁOWY

prosimy o przebrania dla dzieci w tym dniu

 

 

 

7 GRUDNIA  W PONIEDZIAŁEK

DZIECI W PRZEDSZKOLU ODWIEDZI

ŚW. MIKOŁAJ 

I ROZDA PACZKI MIKOŁAJKOWE

 

 

 

DZIEN PLUSZOWEGO MISIA

OBCHODZIMY 25.11.2020r.

 

 

 

PRAWA DZIECKA

20 LISTOPADA W PRZEDSZKOLU ODBĘDĄ SIE

ZAJĘCIA ZWIĄZANE

Z ZAGADNIENIEM PRAW DZIECKA

 

 

 

10 LISTOPADA 

ODBYŁY SIE W PRZEDSZKOLU 

UROCZYSTOŚĆI ZWIAZANE

 Z OBCHODAMI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

ODBEDZIE SIĘ

28 PAŹDZIERNIK - GR.  MALI ODKRYWCY

24 LISTOPADA - GR. TROPICIELE I ZDOBYWCY

 

 

INFORMUJEMY

PO BADANIACH PRACOWNIKÓW NA

OBECNOŚĆ COVID - 19  

ORGANIZACJA PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1

IM. JANA BRZECHWY W ŁAZACH 

NIE ULEGA ZMIANOM

 

 

 

 

Zebranie Rady Rodziców

Ze względu na obecne warunki do udziału

w spotkaniu zapraszamy 

przewodniczących rad oddziałowych,

którzy reprezentują rodziców

z poszczególnych oddziałów.

Zebranie odbędzie sie 22 września 2020r.,

ul. Topolowa 9, o godz. 17.00.

 

 

PŁATNOŚĆ  ZA PRZEDSZKOLE

Prosimy o dokonywanie wpłat za przedszkole przelewem na poniższe

konta bankowe zgodnie z kwotami przekazanymi dzieciom na karteczkach w terminie do 18.09.2020r.

Jeśli dziecko nie otrzymało karteczki z informacją o płatnościach prosimy o kontakt 

Z Panią Intendent nr tel. (32) 67-29-459 wew 24

  KONTA BANKOWE DO WPŁAT- Bank Spółdzielczy Wolbrom Oddział w Łazach

Konto do wpłat za wyżywienie

32-8450- 0005 -0070 -0700- 0143 -0140

Konto do wpłat za godziny ponad podstawę programową

 

16-8450- 0005- 0070 -0700- 0143- 0137

NOWE

Konto Rady Rodziców od 08.10.2020r.

55- 8450- 0005- 0070 -0700 -2440 -0005

Dokonując wpłat bardzo prosimy o podawanie w tytule wpłaty :

-imię  i nazwisko dziecka, nazwy grupy oraz miesiąc, za który jest płatność,

np. "Lena Kowalska, grupa Biedroneczki, miesiąc IX"

 

Zebrania  grupowe z rodzicami w dniu 02.09.2020r.  -

 

ul. Topolowa

odbędą się na balkonach przedszkolnych.

Prosimy o zabranie maseczek i stosowanie bezpiecznego dystansu.

gr. "Mali Artyści" (godz. 17.30) i "Tropiciele" (godz. 16.30)

balkon od strony ulicy,

gr. "Podróżnicy" (godz. 17.30) i gr. "Zdobywcy" (godz. 16.30)

balkon od strony placu przedszkolnego,

gr. "Sportowcy" (17.30) balkon na piętrze - wejście główne.

 

Zebrania grupowe w dniu 03.09.2020r. - ul. Kolejowa

odbęda się

przy salach przedszkolnych 

gr."Bystrzaki' godz. 17.30 przy sali zielonej -

wejście od strony placu przedszkolnego

gr. "Mali Odkrywcy" godz. 16.30 przy sali żółtej -

wejście od strony placu przedszkolnego

 

 

 

 

 

ROK 2020/2021

PROSIMY O ŚLEDZENIE INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA STRONIE

INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA ORAZ W ZAKŁADKACH GRUP

 

W OSTATNIM TYGODNIU SIERPNIA UKAŻĄ SIĘ TU WYTYCZNE JAK 

FUNKCJONOWAŁO BĘDZIE PRZEDSZKOLE  ORAZ POCZSZEGÓLNE GRUPY

OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

 

WIADOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE PRZEKAZANE ZOSTANĄ NA ZEBRANIACH GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH NA POWIETRZU, NA PLACU PRZEDSZKOLNYM, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ:

UL. TOPOLOWA

2 WRZEŚNIA GODZ. 16.30 - GRUPY 3,4- LATKÓW

2 WRZEŚNIA GODZ. 17.30 - GRUPY 5,6-LATKÓW

 

UL. KOLEJOWA

3 WRZEŚNIA  GODZ. 16.30 - GRUPA 3,4-LATKÓW

3 WRZEŚNIA GODZ. 17.30 - GRUPA 5,6-LATKÓW

 

W ZAKŁADKACH GRUP ZAMIESZCZONE ZOSTANĄ LISTY DZIECI,

A WYCHOWAWCY POINFORMUJĄ PAŃSTWA O ORGANIZACJI 

ROKU SZKOLNEGO

 

PRZYPOMINAMY, ŻE NADAL OBOWIĄZUJĄ NAS 

 WYTYCZNE ORAZ  ZASADY I ZALECENIA MINISTRA ZDROWIA,

GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ORAZ MINISTRA EDUKACJI

 

nr kontaktowy konsultanta w PSSE w Zawierciu 

574 227 626

 

PROCEDURA

obowiązująca w przedszkolu w okresie panowania COVID -19

files/procedura_nowa.pdf

 

 

INFORMACJE

 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/08/wytyczne-zlobki-przedszkola-iv-aktualizacja-25-08-2020.pdf

 

 

DRUKI DO POBRANIA

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

DEKLARACJA RODZICÓW

files/zgoda_na_odbir_dziecka__pomiar_temperatury.pdf

files/DEKLARACJA_RODZICW_DOTYCZCA_CZASU_POBYTU_I_WYYWIENIA_DZIECKA_.pdf

 

 

UCHWAŁA NR XXXV/305/18

files/UCHWAA.pdf

DRUKI DO POBRANIA 

files/zwonienie_z_opat_za_godziny_ponadwymiarowe_dot__osb_korzystajacych_z_ops.pdf

files/zwolnienie_z_opat_za_godziny_ponadwymiarowe_dot__rodzrstwa.pdf

 

files/zwolnienie_z_opat_za_godziny_ponadwymiarowe_dot__dzieci_objtych_ksztaceniem_specjalnym.pdf

files/zwolnienie_z_opat_za_godziny_ponadwymiarowe_dot__6_latkw.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot nadpłaty płatności za wyżywienie

m-ąc marzec druk do pobrania:

files/Zwrot_patnoci_za_marzec.pdf

Prosimy pobrac, wypełnić i przesłać na adres e- mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wrzucić do skrzynki pocztowej 

na ul. Topolowej 9.

 

 

 

KONTAKT TELEFONICZNY DO PRZEDSZKOLA

nr 517-752-002 lub 505- 938- 895

 

 

DYŻUR WAKACYJNY 

od 1 LIPCA 2020r. do 28 SIERPNIA 2020r.

Dokumenty zgłoszenia na dyżur

należy składać od 22 do 26 czerwca 2020r. 

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub uzupełnione wrzucić do skrzynki pocztowej na ul. Topolowej 9.

Informujemy, że dyżur przebiegał będzie zgodnie

z wytycznymi GIS, MEN i Ministra Zdrowia.

 

 

 

INFORMUJEMY !!!

W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH - OD 22 DO 26 CZERWCA 

UMOŻLIWIAMY ODBIÓR RZECZY Z PRZEDSZKOLA

(KSIĄŻKI, STROJE, ITD.)

KAŻDA GRUPA BĘDZIE MIAŁA WYZNACZONY DZIEŃ

I GODZINY, W KTÓRYCH BĘDZIE MOŹNA

ODEBRAĆ RZECZY DZIECKA.

W TYCH DNIACH NASTAPI RÓWNIEŻ

ROZLICZENIE

FINANSOWE DZIECI ODCHODZĄCYCH Z PRZEDSZKOLA

PROSIMY ŚLEDZIĆ INFORMACJE UMIESZCZANE W ZAKŁADKACH GRUP

 

 

OD DNIA 25.05.2020r. 

W PRZEDSZKOLU REALIZOWANE SĄ, ZA ZGODĄ RODZICÓW,

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z ZAKRESU

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

ORAZ ZAJĘCIA REWALIDACYJNE.

ZAJĘCIA PRZEZNACZONE SĄ DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH STOSOWNE

ORZECZENIA I OPINIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łaz z dnia 30.01.2020r.

od dnia 18.05.2020r. godz. 8.00 rozpoczynamy

rekrutację uzupełniającą do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach.

Rekrutacja uzupełniająca trwała będzie do dnia 29.05.2020r. do godziny 15.00.

W celu zapisu dziecka do przedszkola prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 517-752-002

i złożenie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

Wnioski i załączniki, do pobrania, znajdują się na stronce przedszkolnej:

www.przedszkolelazy.pl w zakładce rekrutacja.

Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy przesłać na maila przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub włożyć do koperty, zakleić i wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej przy budynku przedszkola na ul. Topolowej 9.

 

 

INFORMACJA

Organu Prowadzącego

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność przystosowania przedszkoli                            i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Łazy oraz zapewnienia odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem sanitarnym nie będzie możliwe ich otwarcie                   z dniem 6 maja.

Ostateczne decyzje odnoszące się do terminów otwarcia każdej z placówek oświatowych podejmowane będą w uzgodnieniu z dyrektorami, w oparciu o analizy związane z sytuacją epidemiologiczną na terenie gminy, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników.